Coaching & therapie - Coaching

Coaching is een breed begrip en de term wordt veel gebruikt. Het wordt vooral toegepast in werkomgevingen om prestaties van medewerkers individueel of als team te verbeteren. Coaching kijkt vooral naar het hier en nu en van daaruit naar de toekomst. Wat kan ik veranderen zodat ik mijn individuele doelen en wensen kan realiseren, of die van een team? Coaching kan heel goed gebruikt worden voor werkgerelateerde vragen en persoonlijke ontwikkeling.

In het hier en nu wordt o.a. gekeken naar:

Coaching is een prima manier om aan uzelf te werken en uw kwaliteiten te ontwikkelen of om een team beter te laten functioneren. Mocht gaandeweg blijken dat blokkades u in de weg staan dan kan therapie een zinvolle aanvulling zijn. Eén en ander vloeit gemakkelijk in elkaar over en vormt een geheel.

We verzorgen Trainingen Coaching en Therapie vanuit een integratieve, op actie - en ervaringsgerichte benadering in verbinding met de wensen en behoefte van de cliënt. 

Voor het aanbod en uitgebreide info over coaching zie de website: http://www.trainingencoachingtherapie.nl/
 


Terug
Copyright © 2019 Hochstenbach Praktijk voor Mindfulness
Webdesign & CMS by Downdijk